FIT-LESS

FIT-LESS

úterý a čtvrtek: 14.00 - 14.30 (ale počítejte raději deset minut navrch :)
cena: zdarma

Půlhodinka kondičního cvičení pro sportovní nadšence i sportovní antitalenty.
Při cvičení hraje hudba dle výběru předcvičujícího.
Nejedná se o profesionální cvičení, předcvičovat proto může každý, kdo má zájem a zapamatuje si celou sestavu.
Výkony nejsou vzájemně poměřovány. Každý cvičí tolik, kolik snese, dle svého nejlepšího svědomí.


1) protažení
jednoduché protahovací cviky ve stoje
- partie krku
- horní končetiny
- páteř
- dolní končetiny
cviky v sedě
- páteř
- dolní končetiny

2) posilování
10 dřepů s výskokem
10 lehsedů kolmých
10 lehsedů s pokrčenýma nohama vlevo
10 lehsedů s pokrčenýma nohama vpravo
10 x v leže na zádech zvednout pánev
20 x v leže na boku zvednout nataženou levou nohu směrem ke stropu (10x rovně s tělem, 10x vytrčenou nohu vpřed)
20 x v leže na boku zvednout nataženou pravou nohu směrem ke stropu (10x rovně s tělem, 10x vytrčenou nohu vpřed)
10 kliků
10 zvednout vleže na břichu trup
10 kliků břichem vzhůru

Tato série se opakuje třikrát.

3) závěrečné protažení dle vlastního uvážení, příp. dle trenéra dneZ historie cvičení

Cvičení vzniklo z nespokojenosti dvou nejmenovaných kancelářských pracovníků s jejich kondicí.
Cviky vychází ze školní klasiky, kde se oba dva ve svém sportovním vývinu zastavili.

Postupné zařazování jednotlivých cviků muselo odpovídat základním požadavkům:
1) musí je zvládnout oba dva (ani jeden z nich není zdatný sportovec)
2) cvičení nesmí trvat moc dlouho
3) nesmí se při cvičení moc spotit, aby se mohli vrátit po cvičení rovnou zpět do kanceláře