Karlin geocaching game

Karlin geocaching game

Jednoduchá, ale přesto akční hra.

Hraje se na omezené, jasně definované ploše, cca 1 km2 (lze v rozsáhlejším parku, na starém městě v úzkých uličkách, lese ohraničeným potokem a polem...).
Herní čas se přizpůsobuje počtu hráčů, kešek a místním podmínkám. Obvykle se hraje jednu hodinu.

Hráči mají 2 úkoly

1) Najít pomocí GPS navigace co největší počet kešek. Kešku v tomto případě představuje písmeno z abecedy. Buď je napsané křídou na chodníku, zdi a podobně, nebo je na papírku a někde připíchnuté. Hráči nalezená písmena přiřazují k GPS souřadnicím.
2) Zjistit co největší počet čísel, které mají protihráči na zádech (označení stejné jako u přespolních běhů). Každý hráč je navíc označený barevným šátkem a protihráči zapisují kombinaci barvy a čísla (např. červená - 15, zelená 21 apod.)

Soutěže se mohou zúčastnit jednotlivci (vlci samotáři), nebo dvojice.
Dvojice má vždy pouze jednu společnou GPS. Každý hráč z dvojice je označen dvěmi barevnými šátky a oba hráči mají totožné číslo. Výhoda dvojice je zřejmá - může lépe kooperovat v lovu čísel protivníků. Na druhou stranu při odhalení jejího vlastního čísla získává protivník dvojnásobek bodů.

Vyhodnocení
Hra probíhá bez rozhodčích. Hráči hrají podle pravidel fér play - nikoho neohrožují, neberou kešky, v případě nouze jsou schopni a ochotni pomoci protivníkům.

Po ukončení hry si hráči sečtou výsledky a startovačku předají "počtářům"

Ti zkontrolují
1) kešky a čísla - za každou správnou kešku se přičítá jeden bod, za každou špatnou kešku se jeden bod odečítá. Nenalezené kešky se nehodnotí (není za ně ztráta)
2) čísla protihráčů s barvami - za každé správné číslo vlka samotáře je jeden bod, u dvojic dva body. V případě chybného čísla se stejné počty bodů odečítají.

Nakonec oba výsledky sečtou, vydělí dvěma a sestaví pořadí.

Nejlepší hráč je odměněn potleskem a tabukou čokolády.

---

Setkání pro hráče Karlin geocaching game jsou vypisovány cca 3x ročně a najdete je v programu klubu. Hraje se obvykle ve čtvrtek od 17.30 do 18.30 na Karlínském náměstí, v Kaizlových sadech, nebo Štvanici. Účast je nutno nahlásit alespoň 3 dny předem kvůli šátkům, číslům a startovačkám.

V případě, že nechcete čekat na vypsání termínu a seženete alespoň 10 hráčů, rádi pro vás soutěž připravíme. Podmínkou je, že přiberete i další případné zájemce.
A co je na tom nejlepší - neplatí se žádné startovné, soutěž připravíme zcela zdarma!