Zkušebna

Funguje pondělí, úterý, pátek + víkendy dle dohody. Zkouší se přímo na pódiu klubu Podsklepeno. Pro informace o volných termínech pište na hejnic@ddmpraha.cz.

Od ledna 2014 je pro zkoušející kapely milou povinností uspořádat v Podsklepenu během jednoho kalendářního roku dvě živá vystoupení.
Navíc je povinností každé kapely vyslat jednou měsíčně alespoň jednoho zástupce na schůzku kapel. Během schůzky vyřešíme finance, pohovoříme o aktuálních radostech a strastech, uděláme si malou brigádku. Rozpis schůzek naleznete v měsíčním programu.

Placení březen:
Imperfaction: placeno 1200 Kč - doplatit 
Optimals: 200 Kč - 14. 3., 21. 3.

Pondělí

17.00 - 19.30 - Dixie Boys (zastupuje Jiří Kulhánek)
19.30 - 21.45 - Reverse (dříve Rock five) (zastupuje Mirek Filip)
Úterý
17.30 - 19.30 - Imperfaction
19.30 - 21.45 - Imperfaction
Pátek
14.30 - 17.00 - Optimals (zastupuje Dominik Snopek)
17.00 - 19.30 - Imperfaction
19.30 - 21.45 - Imperfaction

Volné víkendy

Cena
100 Kč/zkouška pro kapely do 26 let (alespoň 1/2 členů je do 26 let)

Parametry

rozměry pódia 6 x 4 metry

 • k dispozici: 2x kytarové kombo, 1x baskytarové kombo, zpěvové mikrofony, mixák + repro, bicí souprava bez činelů

Upozornění
Podsklepeno je příležitostně využíváno k akcím Karlínského Spektra a v tu chvíli se zkouška ruší. Stává se to málokdy a kapela je o akci informována s dostatečným předstihem.
 

Klub Podsklepeno – volný prostor pro děti a mládež

Nabídka

Otevřený klub
Posláním našeho klubu je nabízet mladým lidem prostor pro jejich neorganizovanou činnost v bezpečném prostředí, zajišťovat prostor pro navázání nových kontaktů v místě bez alkoholu, cigaret a ostatních návykových látek, umožnit jim svěřit se s problémy a rozumně využít volný čas.

Klub nabízí, kromě místa k posezení, internet, fotbálek, šipky, xbox, kytaru, bicí a piano, výtvarné potřeby, deskové hry.

Poradna pro děti a mládež
V případě, že potřebuješ probrat něco, u čeho by neměli být ostatní návštěvníci klubu, můžeš si domluvit individuální schůzku. Ta může proběhnout buď mimo otevírací dobu klubu, nebo během čtvrtku, kdy jsou v klubu dva pracovníci. Nemusíš se bát ani témat typu problémy s návykovými látkami u sebe nebo kamaráda, neplánované rodičovství, nesnáze ve vztahu, problémy v rodině či partě apod. Neboj se nás oslovit, pár zkušeností už jsme v životě posbírali, třeba spolu najdeme řešení.

Pomoc s vyhledáváním brigád a práce pro mládež
Pomůžeme ti zorientovat se v nabídce portálů a pracovních agentur. Vytvoříme spolu pracovní životopis. Dáme ti pár rad, na co si dát při hledání práce pozor, jakým způsobem vstupovat do pracovních vztahů. Můžeme si zkusit, jak bude probíhat pracovní pohovor, aby tě v den D nezaskočily otázky personalisty.

Zkušebna
Časy mimo otevřený klub nabízíme mladým a začínajícím umělcům převážně ve věku od šestnácti do dvaceti šesti let. Zkušebna je vybavena zpěvovým aparátem, komby pro kytary a basu, mikrofonem a bicími.

Čtvrteční večerní čajovna – místo pro vaše akce
Příjemné místo v centru Prahy s plně vybaveným jevištěm i hledištěm. Pro mladé lidi do 26 let máme velmi vstřícné finanční podmínky pro pořádání vlastních akcí. Prostor je běžně využíván zejména pro koncerty, divadelní představení, diskotéky, promítání a společenské akce.

Projekt „Můj byznys“
V rámci klubu je možné vyzkoušet si podnikání nanečisto. Zaměřujeme se na to, v čem tě může podpořit náš prostor a zkušenosti: diskotéky, koncerty, akce pro děti, populárně naučné přednášky, ale i prodej vlastnoručně vyráběných předmětů v rámci prodejního happeningu apod. Postupnými  kroky tě provedeme vším, co je zapotřebí, jak z hlediska formálního, tak praktického.

Školní, výchovné a rodinné poradenství


Dvě hodiny v týdnu nabízíme jak rodičům, tak i dětem, individuální setkání s výchovným poradcem. Je-li to možné, snažíme se pracovat s celou rodinou a to po dobu tří až devíti týdnů s týdenní frekvencí. Setkávání vede výchovný poradce a pedagog Jaroslav Hejnic (DDM hl. m. Prahy, Karlínské Spektrum), projekt supervizuje klinická psycholožka Helena Hejnicová (PN Bohnice).
Obracet se na nás můžete s následujícími problémy:

Školní poradenství
- Náhlé zhoršení celkového prospěchu
- Opakující se neúspěchy ve škole i přes prokazatelnou snahu dítěte i rodičů. Cílem je vyhledat vhodný učící styl, změnit taktiku učení.

Výchovné poradenství
- Opakované kázeňaské problémy
- Záškoláctví
- Problémy se vztahy

Rodinné poradenství
- Problémy v komunikaci rodičů a dětí
- Náprava nevyhovujících vzorců chování
- Konzultace při „krizových“ situacích

V rámci poradenské činnosti neprovádíme testování dětí, můžeme však doporučit vhodné odborné pracoviště. V případě závažných problémů, které vyžadují návštěvy denního stacionáře ve specializovaném zařízení, diagnostických a výchovných ústavech, psychiatrických léčebnách apod., pomůžeme v orientaci využitelných služeb, poskytneme prvotní vhled do problematiky.
Setkání je možné pouze po předchozí domluvě.

 

 

Pravidla

 • Návštěvníci se musí řídit pokyny zaměstnanců klubu.
 • Nedovolený pohyb, zejména za barem, je postihnut sankcemi.
 • Kluci chodí pouze na pánské záchody, dívky na dámské. Porušení se řeší vyhoštěním z klubu.
 • V klubu jsou zakázané rvačky.
 • Návštěvníci by měli mluvit slušně. Přílišné používání vulgarismů je postihnuto sankcemi.
 • Veškeré úrazy musí být nahlášeny pracovníkům klubu, kteří je ošetří, případně se o zraněného postarají.
 • V klubu je přísný zákaz kouření, užívání drog a omamných látek, pití alkoholu. Kouřit se nesmí ani přede dveřmi klubu.
 • Návštěvníci pod vlivem drog a alkoholu mají zákaz vstupu do klubu.
 • Hraní na hudební nástroje je dovoleno až po domluvě s pracovníkem klubu.
 • Půjčování věcí z baru je možné až po zapsání jména do výpůjčního sešitu. S vypůjčenými věcmi je nutné zacházet šetrně, protože slouží všem návštěvníkům.
 • Krádeže jsou hlášeny na policii. Zjištěný viník může dostat trvalý zákaz vstupu do klubu.
 • V klubu platí PRAVIDLO SPOLEČNÉ VINY. Návštěvníci za sebe odpovídají navzájem, tzn. vzájemně dodržují hlídání pravidel. V případě porušení pravidel jednotlivcem může dojít k postižení všech přítomných.
  Např. dojde-li ke rvačce, návštěvníci klubu řeší rvačku odtržením a hlídáním soupeřů a zavoláním pracovníka klubu apod.